Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim