CENNIK OPŁAT ROK 2023

TYTYUŁ OPŁATY

PLN

Składka członkowska

100,00

Wpisowe – nowy członek związku lub oddziału

70,00

Rejestracja psa

40,00

Duplikat, rodowód eksportowy

100,00

Duplikat, rodowód krajowy

70,00

Nostryfikacja

100,00

Nostryfikacja, tryb EKSPRESOWY

200,00

Nowy wydruk, rodowód eksportowy

100,00

Nowy wydruk, rodowód krajowy

50,00

Przekwalifikowanie, rodowód eksportowy

100,00

Przekwalifikowanie, rodowód krajowy

50,00

Rodowód eksportowy

200,00

Rodowód eksportowy, tryb EKSPRESOWY

400,00

Rodowód krajowy

100,00

Rodowód krajowy, tryb EKSPRESOWY

400,00

Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy

50,00

Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy

100,00

Zmiana właściciela, rodowód eksportowy

100,00

Zmiana właściciela, rodowód krajowy

50,00

Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA)

50,00

Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA)

50,00

Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela)

50,00

Wymiana rodowodu krajowego – nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu)

50,00

Wymiana rodowodu eksportowego – nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu)

100,00

Przekwalifikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy) NOWA POZYCJA W CENNIKU !!!

30,00

Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU) NOWA POZYCJA W CENNIKU !!!

20,00

Metryka

40,00

Metryka duplikat

40,00

Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP

180,00

Przydomek rejestracja w ZKwP i FCI

180,00

Przydomek ZKwP rejestracja w FCI (stare przydomki zarejestrowane w ZKwP)

100,00

Certyfikat przydomka (wersja drukowana)

100,00

Przydomek FCI rejestracja w ZKwP

180,00

Przydomek – duplikat

100,00

Przydomek – anulowanie

180,00

Przydomek – dopisanie współwłaściciela

180,00

Przydomek – wykreślenie współwłaściciela

180,00

Przydomek – przekazanie

180,00

Przydomek – zmiany w obrębie własności

180,00

Przydomek aktualizacja danych – np. zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasa. NOWA POZYCJA W CENNIKU !!!

30,00

Przegląd kwalifikacyjny do hodowli

700,00

Przegląd kwalifikacyjny do hodowli ras polskich

350,00

Dyplom GKSP

20,00

Książeczka pracy psa pasterskiego

25,00

Książeczka startowa – pracy Agility

25,00

Książeczka startowa psa

25,00

Certyfikat ED/HD

60 PLN lub 30 EUR

Dyplom Grand Champion

100 PLN lub 50 EUR

Opłata karta miotu

50,00

Opłata karta krycia

50,00

Opłata za przegląd miotu

70,00

Tatuaż od psa

15,00

Opłata za wysyłkę dokumentów do hodowcy lub członka

30,00

Wpłaty można dokonać w kasie Oddziału lub na konto w naturoBank Bank Spółdzielczy Nr konta: 56 8973 0003 0120 0080 3092 0001 z opisem tytułu wpłaty.

Zgodnie z § 18 Statutu Związku, członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku, wstąpienie do innej krajowej organizacji kynologicznej skutkuje automatycznym ustaniem członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.  

Opłata za dojazd na przegląd miotu w hodowli oraz przegląd hodowli pokrywa hodowca (opłata za 1 km wynosi 1,15 zł. licząc od siedziby oddziału do miejsca hodowli x2 ).