Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim